Sågverk

Timmerhus enligt svensk tradition

Produkter och tjänster
Vi tillverkar kilsågade furugolv av kärnfura. 46 mm tjockt och 18-45 cm brett.
Vi utför nytimring, timmerreparationer och kulturrenoveringar. Vi kan leverera material även i udda dimensioner till dessa arbeten.
Dessutom gör vi legohyvlingar. Vi har specialsågverk för långt och grovt virke och även udda dimensioner. I hyvleriet hyvlar vi bl.a. breda golv och paneler.

dwedewe

    Vi erbjuder

 • långt virke i grova dimensioner
 • kil- och parallellsågat golv
 • kärnfurugolv
 • kulturrenoveringar
 • gammaldags paneler, tak, foder och sockel
 • gammaldags innertak
 • okantade paneler
 • timrade bord och bänkar

   Vi tillverkar även

 • bostadshus
 • fritidshus
 • härbre
 • friggebodar
 • lusthus
 • förråd
 • garage
 • lekstugor
 • hundkojor