Personal

Andreas_Finntorpet

Andreas Karlsson, Arbetsledare
Erfaren byggnadsingenjör som fungerar som kontaktperson, projektledare samt extra arbetskraft för de flesta projekt. Ansvarar för digital ritningsframställning i Autocad.

070-5201406,  andreas.karlsson@finntorpet.com

Utför i huvudsak: Arkitekt-, konstruktions- och bygglovshandlingar. Utför utsättningar. Driver detaljplaneärenden.

Bosse
Bosse Allard
, Tekniker

Mångsidig reparatör som både utför snickeri- och anläggningsarbeten samt sköter del av kontorsuppgifter. Ritar i Autocad.

Tel: 073-9400140, bo.allard@finntorpet.com

Utför i huvudsak: Reparationer och efterjusteringar, fakturering och löner, digital uppritning samt kundkontakt vid förfrågningar om bygg- och konsultuppdrag.

Mats

 

Mats Karlsson, Snickare/Anläggare

Mångsidig hantverkare med bred erfarenhet både inom bygg och anläggning. Vår förste-maskinist för vår grävare.

070-6219332, mats@byggkomplettisala.se

Utför i huvudsak: Husgrunder, Dräneringsgrävning, Stomarbeten och takreparationer.

Perra
Per Åhlen, Snickare

Erfaren byggnadssnickare och maskinist för vår grävare.

073-3449432, perra@byggkomplettisala.se

Utför i huvudsak Grävarbeten, Ytterpanelning, och invändig byggnation.

Tobbe

Tobias Karlsson, Servicesnickare

Servicesnickare med bred erfarenhet både av gamla och nya hus.

070-7875069, tobbe@finntorpet.se

Utför i huvudsak: Köksinredning, våtrum och golvläggning.

Uffe

 

Ulf Andersson, Snickare

Mycket erfaren byggnadssnickare med arbetsledningsfunktion, van att på plats ansvara för större byggprojekt.

070-4016166, uffe@finntorpet.se

Utför i huvudsak: Byggnationer av hus från grund till nyckelfärdig byggnad.

Roffe

 

Rolf Eriksson, Snickare

Mycket erfaren byggnadssnickare. Van att ansvara för större byggprojekt.

070-3723148, roffe@finntorpet.se

Utför i huvudsak: Byggnationer av hus från grund till nyckelfärdig byggnad.

Börje

Börje Ivarsson, Finsnickare

Möbelsnickare med bildhuggning som specialitet

070-4607046, borje@byggkomplettisala.se

Tillverkar det finaste inom finsnickeri.
Utför alla slags Snickeri- och Anläggningsarbeten.

Anders

 

Anders Bergek, Snickare

Erfaren servicesnickare, specialiserad på nybyggnation.

070-3474906, anders@byggkomplettisala.se

Utför i huvudsak: Fönster- och dörrbyten, byggnation av uterum samt lister och inredning.

Jonathan

Jonathan Nyman, Snickare/Anläggare

Allsidig byggnadssnickare och anläggare som även fungerar som vår backup som grävmaskinsförare.

076-8129116,  jonathan@byggkomplettisala.se

Utför i huvudsak: Anläggning av husgrunder, stom- och takarbeten, ytterpanel samt invändig byggnation i byggnader.

Claes

Claes Olsson, Snickare

Snickare med god fallenhet för finsnickeri. Fungerar även som backup gällande ritning i Autocad.

073-0881669,  claes@byggkomplettisala.se

Utför i huvudsak: Ytterpanel och takarbeten, innerpanel och listning.

Calle

Calle Löfgren, Botomte

Mätningstekniker med övergripande verksamhetsansvar

073-7086509, calle@finntorpet.se

Utför i huvudsak: Uppmätning av hus och mark samt sköter del av frakt.

Hasse_N

 

Hans Nilsson, Botomte

Frakt och fordonsansvarig.

070-4918333,  hasse.nilsson@finntorpet.se

Utför i huvudsak: Sköter och samordnar frakt samt ansvarar för fordon och maskiner.

Urban

Urban Sundin, Målare

Mycket erfaren målare.

070-2554952, urban@finntorpet.se

Utför i huvudsak: Invändiga och utvändiga målningsarbete.