Enskilt avlopp

Krav på rening av spillvatten styrs av miljöbalken. Installeras BDT (Bad, Disk, Tvätt) eller WC i byggnad krävs alltid biologisk rening. Invid känslig miljö krävs även fosforrening.

Vi bygger biologiska reningsanläggningar för spillvatten. Oftas innebär detta byggnation av markbädd. Som kompliment till biologisk rening installerar vi fosforfälla om kommunens miljömyndighet så kräver detta.
Vi installerar minireningsverk som klarar både biologisk och kemisk rening av spillvatten.