Mark och anläggning

Vi hjälper er från idé till inflyttning!

Servitutsavtal
Vid förläggning av exempelvis ledning över annans mark bör ett servitutsavtal mellan parter upprättas.
Vi upprättar de nödvändiga handlingarna som fodras för denna överenskommelse!

Mark och dränering
Behöver mark planeras eller dräneras.

Vi utför alla slags markjobb:
Anlägger gräsmatta.Lägger platt- eller markstensytor. mm.

VA-ledning
Va-projektering: Vi projekterar ledningsnät både för exploatring och sanering.

Vi bygger ledningsnät för Vatten, Spillvatten och Dagvatten.

Enskilt avlopp
Krav på rening av spillvatten styrs av miljöbalken. Installeras BDT (Bad, Disk, Tvätt) eller WC i byggnad krävs alltid biologisk rening. Invid känslig miljö krävs även fosforrening.

Vi bygger biologiska reningsanläggningar för spillvatten. Oftas innebär detta byggnation av markbädd. Som kompliment till biologisk rening installerar vi fosforfälla om kommunens miljömyndighet så kräver detta.
Vi installerar minireningsverk som klarar både biologisk och kemisk rening av spillvatten.

Grävtillstånd
Inför anläggande av ledning behöver ofta grävförutsättningar kontrolleras.

Vi utför förenklade geotekniska undersökningar:
På vilket djup är berg beläget?
Hur är marken uppbyggd?
Vilken bärighet har marken?