Ritningshandling

Planerar ni byggnation?
Med ritning blir allt enklare!

Vi tar fram ritningar utifrån era visioner. Inför ansökan för bygglov behövs ritningar som visar placering, utformning och uppbyggnad. Ofta behövs förutom bygglovsritningar även konstruktionsritning. En konstruktionsritning möjliggör kalkylering av material- och arbetskostnad samt inte minst kraftigt förenklar utförandefasen.