Kontrollansvar

Från och med den 2:a maj 2011 krävs en kontrollansvarig vid byggnation av bygglovspliktiga åtgärder!

Vi innehar certifikat för Kontrollansvarig enligt PBL, behörighetsnivå N.
Vi åtar oss kontrollansvar för både bygg- och anläggningsprojekt.

I samband med åtagande av kontrollansvar upprättas ett avtal mellan Kontrollansvarig och Byggherre, se länk: Kontrollansvar_avtalsblankett_F-BK