Dimensioneringsberäkning

Vi utför dimensioneringsberäkningar för gammalt och nytt:

Behöver en befintlig konstruktion kontrolleras mot nya lastförutsättningar?
Skall en bärande vägg avlägsnas?

Vi säkerställer era projekt!