Bygg- och Marklov

Vi hjälper er med allt kring bygg- och marklov!

Ritningshandling
Planerar ni byggnation?
Med ritning blir allt enklare!

Vi tar fram ritningar utifrån era visioner. Inför ansökan för bygglov behövs ritningar som visar placering, utformning och uppbyggnad. Ofta behövs förutom bygglovsritningar även konstruktionsritning. En konstruktionsritning möjliggör kalkylering av material- och arbetskostnad samt inte minst kraftigt förenklar utförandefasen.

Dimensioneringsberäkning
Vi utför dimensioneringsberäkningar för gammalt och nytt:

Behöver en befintlig konstruktion kontrolleras mot nya lastförutsättningar?
Skall en bärande vägg avlägsnas?
Vi säkerställer era projekt!

Energiberäkning
Vi utför energiberäkningar för gammalt och nytt!

Vid nyproduktion av bostadsbyggnad behövs en energibalansberäkning, vi kontrollberäknar din tänkta konstruktion!
Vid försäljning av ditt hus behövs en energibalansberäkning, vi tar fram det dokument du behöver!

Kontrollansvar
Från och med den 2:a maj 2011 krävs en kontrollansvarig vid byggnation av bygglovspliktiga åtgärder!

Vi innehar certifikat för Kontrollansvarig enligt PBL, behörighetsnivå N.
Vi åtar oss kontrollansvar för både bygg- och anläggningsprojekt.
I samband med åtagande av kontrollansvar upprättas ett avtal mellan Kontrollansvarig och Byggherre.