Atterfallshus med farstu

Atterfallshus får ha högst 25m2 byggyta, alltså innanför husets yttersidor. Nockhöjd får max vara 4,0m.

Vi bygger Atterfallshus efter era önskemål, samt hjälper till med ansökan och tillstånd.

Atterfallshus_med_farstu