Allmogefoder och sockel

Allmogefoder

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A121569A  15 x 69 A se A221569

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A131569  15 x 69 A B -

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A141569  15 x 69 A B V se A231569
A141595 15 x 95 A B se A231595

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A1121569  15 x 69       - Beställningsvara

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A151569  15 x 69 A -

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A1651569  15 x 69 A

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A1201569  15 x 69 - Beställningsvara

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A1211569  15 x 69 - Beställningsvara

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A1141595  15 x 95 - Beställningsvara

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A1062169  21 x 69 - Beställningsvara
 A1061569  15 x 69 - Beställningsvara

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A1052195  21 x 95 - Beställningsvara
A1051595 15 x 95 - Beställningsvara

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A1002195  21 x 95 A B se A2021595

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A1012195  21 x 95 B se A2622195

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A1032195  21 x 95 A -

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A1222195  21 x 95 - Beställningsvara

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A18221120  21 x 120 A B se A2021595

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A1921120  21 x 120 A B se A2621120

Släta foder

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 FO101243 12 x 43 A V -
FO101256  12 x 56 A B V -
FO109543  9,5 x 43 - Beställningsvara
FO109556  9,5 x 56 - Beställningsvara
FO101269  12 x 69 A B V -
FO101295  12 x 95 A V -

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 KLF1112143  21 x 43 A V 13 mm klack
 KLF1112156  21 x 56 A V 13 mm klack

Släta socklar

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 SO201243  12 x 43 A B -
SO201256 12 x 56 A B V -
SO201269 12 x 69 A B V -
SO201295 12 x 95 A V -

Allmogesocklar

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A211569  15 x 69 A se A161569

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
A221569 15 x 69 A B V se A121569
 A221595  15 x 95 A B se A121569

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A2031569  15 x 69        - Beställningsvara

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A231595  15 x 95 A B se A141595
A231569 15 x 69 A B se A141569

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A2011595  15 x 95 A B se A1141595
  A20115120 15 x 120 - Beställningsvara

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A2021595  15 x 95 - Beställningsvara

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A262195  21 x 95 - Beställningsvara
 A2621120 21 x 120 B se A1921120
 A2621145 21 x 145 B se A1002195

 Artikel nr.   Dim.   Kval./Utf.   Övrigt 
 A252195  21 x 95 B -
 A2521120 21 x 120 B -
 A2521145 21 x 145 B -