Servitutsavtal

Vid förläggning av exempelvis ledning över annans mark bör ett servitutsavtal mellan parter upprättas.

Vi upprättar de nödvändiga handlingarna som fodras för denna överenskommelse!