Grävtillstånd

Inför anläggande av ledning behöver ofta grävförutsättningar kontrolleras.

Vi utför förenklade geotekniska undersökningar:

På vilket djup är berg beläget?
Hur är marken uppbyggd?
Vilken bärighet har marken?