Kilvägen

Området Kilvägen är beläget 4 km söder om Sala centrum. Området ligger i direkt anslutning till Finntorpsvägen som är en enskild väg som till 100 % sköts och bekostas av Sala kommun.

Området har kommunalt vatten och avlopp via en samfällighetsförening, Kilvägens samfällighetsförening. Föreningens ledningsnät, anlagt 2011, är till största delen byggt med självfall vilket minskar driftkostnaderna. För information kontakta Andreas Karlsson (ordförande) på tel. 070-5201406.

Området har en karaktär av mindre by med enbart 20 minuters cykelavstånd till Sala centrum. I anslutning till området ligger Finntorpsbrottet som sommartid inbjuder till bad i renaste brottsvatten. Vintertid använder barnfamiljer brottets slänter till pulkabackar samt på isen skottas skridskobana.

Tomt 2: 4850m2. Tomten kan erhålla kommunalt vatten och avlopp via Kilvägens Va-nät. En anslutningspunkt för denna fastighet är förberedd. Tomten har elabonnemang. Tomten är plan och jämn vilket förenklar vid byggnation. Tomten ligger i söderläge med mycket fin utsikt över åker och skogsmark. Tomten har ingen anslutningsväg som kräver skötsel, infart direkt mot Finntorpsvägen. Se karta och bilder nedan:

Tomt_2_4850m2